In memoriam Fabiola

Reactie op het overlijden van Koningin Fabiola
 
Deze avond heeft het Koninklijk Paleis te Brussel laten weten dat Koningin Fabiola op 86-jarige leeftijd is overleden. De weduwe van de Belgische Koning Boudewijn was al enige tijd ziek en verscheen minder in het openbaar. De PSP’92 wil – ondanks de principiële houding rondom de monarchie – toch haar gevoelens van medeleven betuigen, vanwege de persoon die Koningin Fabiola was. Zij heeft zich, nadat zij met haar man geen kinderen kon krijgen, met hart en ziel ingezet voor de jongeren in het land en daarbuiten. De zwakkeren in de samenleving hadden haar bijzondere aandacht en attentie. De PSP’92 realiseert zich dat onze zuiderburen met de Koningin-weduwe een inspirerende vorstin verliezen. De mooie herinneringen aan Koning Boudewijn en Koningin Fabiola zijn niet vergeten en zullen niet vergeten worden.