De samenwerking in Europa wordt steeds belangrijker voor Nederland. Het geeft ons welvaart en vrede. Door lidmaatschap van de Europese Unie zijn wij een onderdeel van een groter geheel – niet meer een klein landje, maar een wereldmacht.

Vanuit Nederland moeten wij goed blijven nadenken in wat voor Europa en wat voor Wereld wij willen leven. Een heldere visie bepaald het pad dat je als politieke partij én als land wilt bewandelen. Wij zijn afhankelijk van Europa in heel veel opzichten en kunnen niet meer zonder (economie, agri-cultuur en natuurbescherming, duurzaamheid, vrede, regels en richtlijnen). Wanneer je vraagt "wat voor Europa?", dan is het antwoord "een ander Europa". De overige partijen kijken naar Europa als "wat is er te halen?" en "hoe kunnen wij zo zelfstandig mogelijk blijven?". Dat is een gemiste kans.

Een sociaal Europa: iedereen heeft recht op basisvoorzieningen, een basis-inkomen. Daarnaast wordt arbeidsmigratie en vluchtelingen ervaren als een probleem vanuit het perspectief van Nederland. Dat los je niet op door de grenzen te sluiten, maar door met elkaar te investeren in de Europese landen waar het vandaan komt. In Oost-Europa de arbeidsvoorwaarden verbeteren en het toestaan om asiel aan te vragen in een ander land dan binnenkomst, zoals vluchtelingen die in Italië stranden opnemen in de rest van Europa. Een sociaal Europa gaat niet om het redden van elkaars banken en begroting, maar om de zorg van elkaars inwoners. Mensen.

Een vredig Europa: wij hebben de mogelijkheid om internationaal de 'high road' te kiezen. Pacifisme als motivatie om onafhankelijk te zijn tegenover andere wereldmachten en conflicten. Dan kan Europa ook boven "de vechtersbazen" staan en optreden als onafhankelijk rechter, bijvoorbeeld met het Internationaal Gerechtshof en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Die onafhankelijkheid geeft de geloofwaardigheid en de respect. Vrede geeft stabiliteit en rust.

Hiernaast willen wij ook een eerlijk Europa, een duurzaam Europa, en daarmee gaan wij voor een ander Europa.

Wij zijn allemaal Europeanen. Jij ook!