PSP’92 spreekt intentie uit deelname verkiezingen Waterschap Rivierenland

De Pacifistisch-Socialistische Partij ’92 heeft, bij monde van Sent G. Wierda, tijdens de Algemeen Bestuursvergadering van het Waterschap Rivierenland bekendgemaakt dat zij de intentie hebben deel te nemen. Kernpunten voor de PSP’92 zijn een sociaal beleid met oog voor ieders belang, zoals het oppervlaktewaterbeheer en zuivering. Naast het individuele belang is echter het algemeen belang zeer belangrijk. Het is in het algemeen belang dat het Rivierenland waterveilig is en dat de natuur schoon is en blijft. De PSP’92 wil op een integrale manier naar deze vraagstukken kijken. Water beperkt zich niet aan gebiedsgrenzen. Water is de eerste levensbehoefte van mens, dier, landbouw en de algehele natuur.