Beëindiging lidmaatschap

Aan alles komt een eind.

Oorzaak en aanleiding is mij volledig onbekend en totaal onbegrijpelijk. Alleen van de gevolgen en het destructieve slot heb ik inzicht verkregen. Het einde begon merkbaar op 27 november 2014. Terugkijkend begon het eigenlijk al medio april: opvolging leiderschap in Nijmegen na teleurstellende verkiezingsuitslag en daarna op campagne voor Europa. Ik denk dat Ramon zich gepasseerd voelde, terwijl hij mij zelf naar voren had geschoven.

Politiek onhoudbaar om een ondemocratisch "voorzitter" te blijven steunen die regeert als alleenheerser en iedere vorm van feedback, als kritiek, als persoonlijke aanval ervaart. Als iemand die gemaakte afspraken en beloftes stelselmatig breekt en traineert... en in dat machtsmisbruik iedere keer weer iets afpakt en inzet voor zichzelf. Wanneer deze persoon voor zijn eigen ego-streling anderen gebruikt, geen ruimte meer gunt, totaal niets meer gunt. Een samenwerking is hierdoor onmogelijk geworden.

Organisatorisch onhoudbaar omdat er binnen het resterende bestuur niemand zich geroepen voelde om in te grijpen, te bemiddelen en de machtsongelijkheid (tijdelijk) weg te nemen. Hier heb ik structureel om gevraagd. Extern werd er wel bemiddeld, of poging daartoe, maar bleek niet onpartijdig en gemanipuleerd selectief aan de kant gezet door de "voorzitter".

Persoonlijk onhoudbaar wanneer na twee intensieve maanden investeren en proberen het uit te praten er niets meer over blijft om voor te vechten. Door een constante stroom van spam, verwensingen, laster en "spelletjes". Na de zoveelste ontvangen bedreiging — van iedere denkbare soort, waar het ook al mee begon, en keer op keer weer "ververst" werd — rest er niets anders dan de eer aan mijzelf te houden en op te stappen.

Ik ben door het koekoeksjong bij de partij weggepest.

Op 31 januari 2015 beëindig ik, per direct, mijn partijlidmaatschap van en medewerking aan de PSP'92 en de ONP.

Sent G. Wierda

P.S. De afspraak en enige ambitie die ik had was om lijsstrekker voor het waterschap Rivierenland te worden (heb persoonlijk de naamsregistratie en borgsom betaald, verkiezingsprogramma was nagenoeg al af, campagnefilmpjes e.d. lagen klaar) en had een mediastunt voorbereid met betrekking tot de Eerste Kamer der Staten Generaal. Tegen mijn wensen in zijn er andere kandidatenlijsten opgesteld. Tegen mijn wensen in ben ik kandidaat "gebleven". Zonder mijn instemming zijn mijn betalingsbewijzen gebruikt om "een andere lijst" in te leveren.

(dit is de opgekuiste herschreven versie)