PSP’92 geeft informateur advies

De PSP’92 heeft de informateur, Hans Engels, het volgende advies gegeven:

“Graag geef ik u ons advies mee voor een nieuw College in de gemeente Arnhem.

De PSP’92 is een links-progressieve partij en wil natuurlijk een zo links en zo progressief mogelijk gekleurd college. Eigenlijk past D66 daar minder in, maar de fraktie van D66 in Arnhem is wel zeer progressief met Hans Giesing als fraktieleider op kop.

De SP-fraktie kenmerkt zich door een eigen sociaal geluid met Gerrie Elfrink en Desiree Egberts. Jurgen Elfrink vertolkt ook stevige geluiden die wij steunen. De romp van het Arnhemse College zou dan ook gevormd moeten worden door
deze beide partijen. Deze partijen tellen samen 16 zetels. GroenLinks zou het progressief-sociale college kunnen helpen aan een meerderheid. Elke partij kan 2 wethouders leveren.

Aangezien deze meerderheid krap is achten wij het verstandig om gedoogsteun van de Partij voor de Dieren en/of Verenigd Arnhem te verkrijgen of deze twee partijen gezamenlijk een part-time wethouderspositie aan te bieden.

Zo ontstaat een college van 6½ wethouders.

Wij zien uit naar het vervolg en verzoeken om geïnformeerd te worden.”

Inmiddels heeft Hans Engels de fraktie van D66 Arnhem geadviseerd om met SP, GL en CDA een college te gaan formeren. Martijn Leisink is benoemd tot formateur.